Teyrnged i Tom Pantyperan

Trist iawn oedd clywed y newyddion wythnos diwetha am farwolaeth cyn reolwr Clwb Pêl-droed Bow Street, Tom Hughes, neu “Tom Pantyperan”, fel y byddai pawn yn ei adnabod. Penodwyd Tom i reoli Ail Dim y Clwb yn 1985, a bu’n gyfrifol am ei sefydlu fel tîm cystadleuol o dalent lleol. Er iddo orfod dyrchafu rhai o’i chwaraewyr gorau i’r tîm cyntaf, llwyddodd Tom i lywio’r ail dîm i ambell fuddugoliaeth annisgwyl yn ystod ei gyfnod wrth yr awenau. O ganlyniad i’w frwdfrydedd a’i bendantrwydd fe’i benodwyd yn Reolwr Tîm Cyntaf CP Bow Street a aeth ymlaen i gipio Cwpan Cynghrair Aberystwyth a’r Cylch yn 1989.

Yn wir, mae yna genhedlaeth o ddynion canol-oed yn Bow Street sy’n dra ddiolchgar i Tom am eu cyfleoedd cyntaf i chwarae i’w pentref, a phrofi’r awyrgylch o hwyl a brawdgarwch a ffynnodd dan adain y rheolwr didwyll a ffraeth. Mawr yw eu dyled i un o gymeriadau mwyaf gwreiddiol ac hoffus pêl-droed llawr gwlad, Tom Pantyperan.

Hoffai aelodau Clwb Pêl-droed Bow Street estyn eu cydymdeimlad dwysaf i’w deulu.