Sioe Tân Gwyllt 2021

Yn anffodus mae Clwb Pêl-droed Bow Street a Chymdeithas Maes Chwarae Rhydypennau wedi gorfod cymryd y penderfyniad anodd i beidio â pharhau gyda’u sioe Tân Gwyllt ar Gae Piod eleni. Dywedodd Cadeirydd CMChRh, Rhodri Morgan, “Mae pwyllgor y gymdeithas ynghyd â swyddogion y clwb wedi trafod ac ystyried yr holl faterion sy’n berthnasol i’r amgylchiadau presennol – mae parhâd yr ansicrwydd ynghylch y pandemig, a’r cynnydd mewn achosion ar draws gogledd Ceredigion, yn golygu fod angen i ni flaenoriaethu buddiannau ehangach a diogelwch ein cymuned. Rydm yn mawr obeithio y cawn gynnal digwyddiad rhagorach yn 2022”.

Ychwanegodd Wyn Lewis, “Mae nifer o ganllawiau diogelwch sy’n rhaid i ni eu hystyried er gwaetha’ fod y digwyddiad yn cymryd lle tu allan, a gobeithiwn gynnal y digwyddiad poblogaidd hwn y flwyddyn nesaf, yn ogystal â’n gŵyl bêl-droed flynyddol, sy’n argoeli i fod yn well nag erioed”.