Gŵyl Bêl-droed Iau 2022

Roeddem am gadw mewn cysylltiad â phawb sydd wedi cefnogi ein gŵyl bêl-droed dros y blynyddoedd, a’ch diweddaru am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Gyda meysydd chwarae ychwanegol wedi’u darparu yng Nghae Piod rydym yn gobeithio y bydd digwyddiad 2022 yn fwy ac yn well nag erioed, ac rydym am i chi fod yn rhan ohono.

Mae ein Gŵyl Bêl-droed Iau flynyddol wedi’i chlustnodi ar gyfer y 9fed a’r 10fed o Orffennaf 2022, a gobeithiwn y gallwch chi nodi hyn yn eich dyddiaduron. Rydym wedi derbyn cadarnhâd gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru y gallwn fwrw ymlaen â’n twrnamaint a byddwn yn parhau i gael ein harwain ganddynt a Llywodraeth Cymru wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau – diogelwch a lles pawb, gan gynnwys ein cymuned ehangach, yw ein blaenoriaeth pennaf bob amser.

Bydd ffurflenni cais i archebu lle yn y twrnamaint yn cael eu dosbarthu yn gynnar y flwyddyn nesaf, felly cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol lle byddwn yn cyflwyno diweddariadau pellach maes o law.

Cofion cynhesaf
Clwb Pêl-droed Bow Street