Sioe Tân Gwyllt 2021

Yn anffodus mae Clwb Pêl-droed Bow Street a Chymdeithas Maes Chwarae Rhydypennau wedi gorfod cymryd y penderfyniad anodd i beidio â pharhau gyda’u sioe Tân Gwyllt ar Gae Piod eleni. Dywedodd Cadeirydd CMChRh, Rhodri Morgan, “Mae pwyllgor y gymdeithas ynghyd â swyddogion y clwb wedi trafod ac ystyried yr holl faterion sy’n berthnasol i’r amgylchiadau…

Fireworks Display 2021

Regrettably, Bow Street FC and Rhydypennau Playing Fields Association have taken the difficult decision not to proceed with their annual community Fireworks Display at Cae Piod. RPFA Chairman Rhodri Morgan said – ‘ Officials at the Club and those at RPFA have discussed at length the issues relating to hosting our annual under the current…

Anrhydedd CBDC/UEFA ar gyfer Hyfforddwr Clwb Pêl-droed Bow Street

Mae cymwysterau hyfforddi Clwb Pêl-droed Bow Street wedi cynyddu ymhellach fyth wrth i Bennaeth Datblygu Ieuenctid y Clwb, Amlyn Ifans, ennil Trwydded B UEFA/Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Dechreuodd Amlyn, a anrhydeddwyd yn Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn gan y gymdeithas yn 2018, astudio ar gyfer y gymhwyster nôl ym mis Medi 2020 o dan warchodaeth Gareth Owen…